Nexans holder til på Hydros industri-område på Karmøy, og het for noe år siden Norcable.

35 arbeidsplasser forsvinner når Nexans vurderer å  legge ned bedriften på  Hydros industriomåde på Karmøy neste år.

Skrevet .

De ansatte ble informert i formiddag, og meldingen er lagt ut på Nexans hjemmesider.

Der heter det at » Nexans konsernledelse i Paris la i dag frem et omstruktureringsprosjekt for å opprettholde konkurransekraften og sikre Nexans’ posisjon i Europa.

Det vil blant annet kunne medføre nedleggelse av Nexans’ fabrikker i Namsos og på Karmøy.

–  Produksjonen foreslås flyttet til de gjenværende fabrikkene i Europa. Prosjektet vil kunne innebære at 100 stillinger faller bort; 65 i Namsos og 35 på Karmøy.»

For å opprettholde Nexans’ høye servicegrad, vil vårt logistikksenter på Langhus bli styrket.
Prosjektet innebærer også et forslag om effektivisering av støttefunksjonene, og om lag 20 stillinger i Norge vil her kunne falle bort.

 Dette prosjektet er krevende for Nexans Norway, og jeg vil i tiden fremover arbeide tett med de tillitsvalgte for å gi nødvendig informasjon og støtte til de som vil kunne bli berørt, sier administrerende direktør i Nexans Norway, Anne-Lise Aukner.

NEWCO (Nexans European Works Council) skal i tiden fremover drøfte prosjektet med ledelsen i Nexans. Parallelt med dette vil Nexans Norway ledelse ha drøftelsesmøter med fagforeningene.

Dersom prosjektet besluttes gjennomført, vil produksjonen ved fabrikkene i Namsos og på Karmøy kunne bli stengt i løpet av annet kvartal 2016. Prosjektet knyttet til støttefunksjonene vil pågå over lengre tid, og er ventet å være ferdig innen 2017.
På europeisk nivå kan prosjektet føre til at 478 arbeidsplasser blir lagt ned mens 46 nye stillinger  blir opprettet, heter det fra Nexans.

 

Mer om Nexans her:

http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigatepub_142640_-34472_234_40_3100/Nexans_fremlegger_prosjekt_for_a_bevare_konkurrans.html