Bergen byråd, NHOs landsstyre, Høyres gruppe i transportkomiteen; alle vil ha E134 som hovedåre øst-vest

Skrevet .

Høringsfristen til Statens Vegvesens anbefaling av traseer for øst-vest forbindelsen er 8. mai, og uttalelsene begynner å komme inn. E134 framstår så langt som den ubestridte vinneren.

Nesten uten unntak nevnes E134 som en av de to hovedforbindelsene som skal velges. Selv i Bergen er det stor enighet om E134.

Som vi nevnte i nyhetsbrevet før påske har Bergen byråd gått inn for Haukeli-alternativet sammen med RV7 over Hardangervidda.

Styret i NHO vil også ha E134 som den ene av to hovedfartsårer øst-vest, men er splittet i valget av nummer to.

Valget der står mellom RV 52 Hemsedal, som Statens Vegvesen har gått inn for, eller RV/ Hardangervidda. I styrebehandlingen stemte flertallet for Hemsedal-alternativet, mens tre stemte for Hardangervidda.

HN-direktør Egil Severeide er positivt overrasket over den enstemmige oppslutningen om E134 i alle leire.

– Det viser hvor sterkt dette alternativet står. Det skal godt gjøres å overse en så kompakt tilbakemelding både fra fagfolk, brukere og politiske kanaler.

Det er fortsatt en god jobb å gjøre, men vi har grunn til å se lyst på utsiktene nå, sier Severeide.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/__En_av_to_hovedveier__stover-5-62-38701.html

https://nforeningen.no/byradet-i-bergen-gar-for-e-134/