Aibel er i støtet- selskapet er tildelt oppdrag på Maria-feltet og mye av jobben skjer i Haugesund

Skrevet .

Pressmeldingen lyder:

Aibel er i dag tildelt oppdraget med å forberede for vanninjeksjon fra Heidrun-plattformen til Maria-feltet, som er operert av Wintershall Norge AS. Kontrakten har en verdi på 860 millioner kroner.

Aibel skal øke vanninjeksjonskapasiteten på Heidrun og koble opp vanninjeksjon fra plattformen til Maria-feltet via stigerør.

Oppdraget inkluderer også en rekke modifikasjonsoppdrag som er nødvendig for å kunne gjennomføre oppkoblingen.

Selskapet skal blant annet kjøpe inn og installere nye SRP filterpakker, oppgradere eksisterende utsyr, utvide stigerørsbalkongen, flytte en redningsbåt, og oppgradere plattformens kontrollsystem.

Kontrakten er en såkalt EPCI-kontrakt, og inkluderer dermed både ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon og installasjon.

Prosjektet vil bli styrt fra Aibels kontor i Haugesund og vil på topp engasjere 170 medarbeidere.

– Vi er veldige glade for å ha sikret oss dette oppdraget i et vanskelig marked. Dette viser at omstillingene vi har gjort i selskapet har hatt en positiv effekt, sier konsernsjef Jan Skogseth.

Arbeidet starter umiddelbart og skal ferdigstilles våren 2018. Aibels oppdragsgiver i kontrakten er Statoil, som står som ansvarlig for den delen av Maria-utbyggingen som gjelder Heidrun.

 

FAKTA:

  • Maria-feltet ligger i Norskehavet, omtrent 45 kilometer sørvest for Heidrun-plattformen.
  • Maria blir bygget ut som en subsealøsning med havbunnsrammer som knyttes til fasiliteter i området.
  • Vanninjeksjonen i reservoaret skal leveres fra Heidrun plattformen. Aibel skal sørge for oppkoblingen til Heidrun-plattformen.
  • Lisenspartnerne i Maria-feltet er: Wintershall 50 % (operatør), Centrica Resources 20 % og Petoro 30 %.