Det er lenge siden vi nordmenn betalte mest skatt i verden. Sverige og Danmark har overtatt teten, mens vi nordmenn faller stadig lenger ned på verdens skattetopp-liste.

Skrevet .

Mens personer i mange land opplever høyere inntektsskatter fordi myndighetene trenger økte inntekter som følge av finanskrisen, slipper nordmenn stadig billigere unna.

I Norge har nivået på inntektsskatt gått markant ned de siste årene. Marginalskatten har stått stille lenge, og nå økes minstefradraget, pensjonsfradraget og innslagspunktet på toppskatt, viser en fersk rapport fra revisorselskapet KPMG.

– Skatten i Norge går derfor relativt sett ned. Dette viser at Norge har stabil økonomi, mens andre land bruker skatt for å demme opp for underskudd og økte velferdskostnader. Noen land har også øremerket skatter til spesielle formål. Japan har skatt spesielt til oppbygging etter jordskjelvet, på samme måte som Vest-Tyskland øremerket skatt til sammenslåingen med Øst-Tyskland, sier partner og advokat i KPMG Cathrine Bjerke Dalheim.

Ifølge revisorselskapets årlige skatteundersøkelse Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012 har toppskatten i verden økt i gjennomsnitt med 0,3 prosent. Ifølge Bjerke Dalheim skyldes økningen i hovedsak manglende økonomisk restitusjon og økende gjeldsbekymring.

– Flere økonomier øker skattesatsene for høyinntektsgrupper, og introduserer midlertidige skatter for å møte utfordringer knyttet til budsjettunderskudd. Reformene i Frankrike og Spania er de mest fremtredende eksemplene, sier hun.

Frankrike har vedtatt en økning i toppskatt fra 41 til 45 prosent. Og ved årsskiftet innførte Spania en økning i skattesatsene for å dekke landets offentlige underskudd.

De laveste inntektsskattene finner man i Hviterussland med kun 12 prosent, Bosnia-Herzegovina og Makedonia med 10 prosent, Tjekkia og Litauen med 15 prosent.

Slik er marginalskatten i verdens hardest beskattede land:

Sverige 56,6%
Danmark 55,4%
Nederland 55%
Østerrike 50%
Belgia 50%
Storbritannia 50%
Japan 50%
Senegal 50%

Norge kommer lengre ned på listen med en skatt på 47,8 prosent. Skattenivået har falt fra 55,3 prosent i 2004, viser rapporten.

Men lavere skatt på lønnsinntekter betyr ikke nødvendigvis at nordmenn har mer å rutte med enn andre. Staten tar også inn milliardbeløp i avgifter som ikke er inkludert i undersøkelsen.

Særavgifter, indirekte avgifter, kapitalbeskatning og formuesskatt er tilleggsfaktorer ved vurdering av netto kjøpekraft, skriver KPMG.

I Europa skiller de nordiske landene seg ut som landene med høyest skatt. Gjennomsnittlig skattesats i Nord-Europa er 36.5 prosent. I Sør-Europa er skattesatsene nå på rundt 32 prosent, mens man finner de laveste skattesatsene i Øst-Europa med et snitt på 16,7 prosent.

På verdensbasis skiller arabiske land som blant annet Saudi-Arabia, Oman, Qatar og Bahrain seg ut. Der har man ikke skatt på lønnsinntekter.