Av verdens rikeste oljenasjoner er Norge en av de mest vellykkede, skriver analytikerne i Citi i en analyse av verdens «oljenasjoner».

Skrevet .

Meglerhuset trekker frem Norge som en av favorittene når den anbefaler globale investorer å investere.

Videre mener deres analytikere at Norge har blitt et kroneksempel for hvordan nasjoner bør håndtere fordelen av å bli rike på råvareressurser.

– Det eksepsjonelle med Norge stammer fra det faktum at Norge var et utviklet og relativt velstående land med sterke institusjoner på plass allerede før landet fikk sin oljeformue, skriver Citi, og viser til at det var så sent som i 1984 at norsk netto oljeeksport oversteg 0,5 millioner fat per dag.

– Har redusert faren for hollandsk syke

– Ved å benytte skatteinntektene til å bygge opp et sosialt sikkerhetsnett, og ved å utvikle tjenesteytende næringer for oljenæringen, har man redusert faren for å for å bli truffet av den «hollandske syken», påpeker analytikerne i Citi.

 

Les mer:

http://e24.no/olje-og-raavarer/norge-har-vaert-flinkest-til-aa-haandtere-oljerikdommen/20270776