NST Gruppen med hovdedkontor på Kvala har fått en betydelig bot for å ha underbetalt ansatte.

 Arbeidstilsynet straffer bemanningsselskapet NST i Haugesund med en mulkt på 500.000 kroner for å ha underbetalt utenlandske arbeidere med ned mot 27 kroner i timen

Skrevet .

Selskapet er ilagt mulkten for manglende lønnsutbetalinger, kost og losji for sine utenlandske arbeidere, ifølge NRK.

I perioden juli 2008 til desember 2011 avdekket Arbeidstilsynet lovbrudd hos NST i Haugesund som i denne perioden fikk tre pålegg om å betale minstelønn, kost og losji til sine utenlandske arbeidere.

Selskapet opererte med lønninger ned mot 4.000 kroner måneden, noe som tilsvarer 27 kroner i timen.

NST fikk frist til 6. september i år på å dokumentere at de har betalt lovlig lønn til sine arbeidere, noe de ikke har gjort.

NST sier i en kommentar til NRK at det litauiske selskapet NST Baltija arbeider for å etterkomme Arbeidstilsynet, og at de har ingen ytterligere kommentar i saken.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for Arbeidstilsynet, Gry Singsaas, mener dette har vært kjent for NST siden 2008, og at de bør ha klart å rette opp forholdene for lenge siden.