Her er kvinnen som overtar toppjobben i Petoro etter åkrabuen Kjell Pedersen. Grethe Moen (53) kommer fra samme selskap.

Skrevet .

Etter å ha vært direktør for modne felt i Petoro, ansatte styret i selskapet tirsdag Moen som administrerende direktør. 53-åringen sier at hun overtar sjefsstolen i Petoro med en blanding av ydmykhet og iver. – Jeg kjenner ydmykhet ved det å overta ansvaret for et selskap som forvalter så enorme verdier på vegne av den norske staten, sier hun. – Samtidig har jeg store forventninger til de mulighetene og utfordringene denne helt spesielle posisjonen i norsk olje- og gassvirksomhet byr på, fortsetter Moen. Hun er utdannet kjemiingeniør ved NTNU i Trondheim. Det var da hun og familien flyttet til Stavanger for 30 år siden at hun havnet i oljebransjen. Petoro er rettighetshaver til statens direkte eierandeler innen norsk petroleumsvirksomhet, og eier rundt en tredel av Norges olje- og gassreserver. Den gjennomsnittlig dagsproduksjon ligger på om lag 1 million fat olje og gass, omregnet til oljeekvivalenter. Selskapets portefølje ga i 2012 en kontantstrøm til staten på 147 milliarder kroner.