Skrevet .

Lerbrekk er i dag salgssjef i Region Vest, og han tiltrer sin nye stilling 1. september.

Lebrekk er ingeniørutdannet, og har tidligere jobbet i Hå, Bjerkreim og Gjesdal kommuner før han i 1995 ble leder i Vikevåg Prosjekt.

I 2000 begynte han i Kruse Smith som prosjektutvikler, og han har senere hatt flere lederstillinger i selskapet.

Kruse Smith Entreprenører har vokst seg stor i nordfylket og har sikret seg store byggeoppdrag som f.eks. tribuneutbygging ved Haugesund Stadion, Arabråt avløpsrenseanlegg og ny terminal for Bring/Posten.

Avdelingen i Haugesund teller rundt 75 ansatte.

Forøvrig skal Sissel Leira, som er tredje generasjons eier av det betydelige entreprenørselskapet, holde foredrag under ByggArena 2013 den 1. november- byggenæringens store happening i vår region.