Adm. direktør Knut Dommersnes i Hattelandselskapet EMP Secure og Næringsforeningens adm. direktør Bernt Jæger ser fram til godt og nyttig samarbeid

Hatteland er nyeste tilskudd blant Næringsforeningens gode hovedsamarbeidspartnere

Skrevet .
Del saken og skap bevegelse

Hatteland signerte denne uken hovedsamarbeidsavtale med Næringsforeningen. Adm. direktør Knut Dommersnes i Hatteland-selskapet EMP Secure og NH-direktør Bernt Jæger har forventninger om at dette blir et godt og nyttig samarbeid; Næringsforeningen er viktig bidragsyter for næringslivet lokalt og regionalt – og vi er glade for å være med for at vi sammen skal skape vekst i regionen. Dette samarbeidet gjør det mulig for oss å være synlige i regionen – og ikke minst bidrar det til det at vi kan bidra til store og små aktiviteter i regi av Næringsforeningen, sier adm. direktør Knut Dommersnes. – Det ligger i Hattelands kultur å støtte opp om regionen og å bidra til å skape positive ringvirkninger, derfor har vi gjennom flere år vært aktivt involvert i Næringsforeningen, nå ser vi fram til et enda tettere samarbeid!»

Hatteland-konsernet er en kjent og erfaren næringslivsaktør langt utenfor regionens grenser – og er i kontinuerlig utvikling og har store ambisjoner for fremtiden. Vi er overbevist om at et tettere samarbeid, bidrar til å styrke Næringsforeningens arbeid ytterligere, sier Næringsforeningens adm. direktør Bernt Jæger.

Utgangspunktet for forretningsidé og kontinuerlig utvikling har gjerne vært en kritisk innstilling til tungvinte arbeidsprosesser; Helt siden den spede begynnelse har Hatteland gitt idéer rom til å vokse, utvikles og spres, noe som har ført til utvikling av en imponerende portefølje av unike produkter og til en verdensomspennende leverandør av teknologi

I dag består Hatteland Group av mer enn 200 mennesker som jobber frem innovative løsninger i ulike forretningsområder. Selskapets merkevarer inkluderer blant andre EMP Secure, RamBase, Inosa og Ydra.
Med signering av samarbeidsavtalen med Hatteland, består Næringsforeningens hovedsamarbeidspartner-gruppering av 12 av regionens største og mest kjente næringslivsaktører.
– Vi ser det som en stor tillitserklæring at store nøkkelbedrifter bidrar til Næringsforeningens arbeid. Dette gjør oss godt rustet både i arbeidet med å skape gode og nyttige møteplasser for våre medlemsbedrifter – og ikke minst i forhold til Næringsforeningens næringspolitiske arbeid, konkluderer en fornøyd Bernt Jæger i Næringsforeningen.