Enda en måned med gjennomgående positive ledighetstall, sier Elisabeth Lie Nilsen i NAV.(Arkivbilde)

Vindafjord og Suldal øker- ellers går arbeidsledigheten fortsatt nedover i nordfylket

Skrevet .

Sammenligner vi de helt ledige med samme mnd. i fjor, så har både Haugesund, Bokn, Karmøy, Tysvær og  Sauda  god nedgang i ledigheten – mens Suldal  og Vindafjord har en økning (men disse hadde lav ledighet i fjor). Vindafjord har nå 3,8% helt ledige. Dette er høyest i Nord-fylket, og de ligger nå på fylkesgjennomsnittet som også er på 3.8% helt ledige, skriver Elisabeth Lie Nilsen i NAV Nord Rogaland i en kommentar

 

Hvis vi sammenligner med forrige mnd.,  så ha vi i sum en liten reduksjon i ledigheten på 39 personer. Siden det også var en liten reduksjon i antall personer på tiltak, så utgjør dette en bruttoreduksjon på 47 personer.  Vi har fortsatt en stor mengde personer på tiltak i Nord-fylket – 374 personer. De fleste av disse er ute i bedrifter på arbeidstrening eller lønnstilskudd.

 

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak ser nå slik ut:

 

Haugesund: 4,5% bruttoledighet

Vindafjord: 4,3% bruttoledighet

Karmøy: 3,6% bruttoledighet

Sauda: 3,% bruttoledighet

Bokn: 2,5% bruttoledighet

Tysvær: 2,3% bruttoledighet

Suldal: 1,2% bruttoledighet

Utsira: (Oppgis ikke – lave tall)

 

 

Tilgangen på offentlig utlyste stillinger er stabilt bra for tiden. Vi jobber nå med å få flere bedrifter til å lyse ut sine stillinger offentlig, så vi håper dette etter hvert vil slå ut enda mer på tallene våre. Dette vil jo være viktig for attraktiviteten for regionen vår, og ikke minst en forenkling for arbeidssøkere.

 

Vi har god  tilgang på stillinger som meldes til oss i NAV for tiden. Det er mange stillinger innen industri og bygg/anlegg, men ellers er det litt fra alle bransjer, egentlig. Vi har flere yrker det er vanskelig å få tak i fagpersonell innen nå. Eksempelvis innen muring, forskaling, stillasarbeid o.l.  Det tynnes også ut med fagarbeidere innen industriyrkene.  Det er økt etterspørsel etter fagbrevkompetanse – så det å skaffe seg fagbrev  vil være en nøkkel for mange fremover for å komme inn på arbeidsmarkedet.

 

Vi har  mottatt 3  varsel om nedbemanninger  i august. I sum varsles det om mulig nedbemanning av 105 personer. Hvor stor utslag dette gjør i ledighet gjenstår å se de neste ukene. Flere store aktører har nå mye arbeid og oppbemanner en del, så vi antar at dette vil være med å jevne ut situasjonen noe utover høsten.

 

Situasjonen for de langtidsledige er fortsatt utfordrende. Det er fortsatt mange langtidsledige. En del av disse vil måtte søke jobb andre steder og i andre bransjer for å komme inn på arbeidsmarkedet igjen. Flere må kanskje  også  måtte vurdere å ta høyere utdanning, tilleggsutdanning eller fullføre fagbrev . I og med at arbeidsmarkedet endrer seg raskere og kraftigere enn tidligere – så vil antakelig mange flere måtte gjøre endringer i utdanning og yrker flere ganger i sine yrkesliv.

 

I sum  – enda en mnd. med enda litt  positiv dreining i riktig retning for vårt distrikt.  Dette er veldig gledelig! skriverElisabeth Lie Nilsen.