I en tilleggsutredning levert like oppunder jul ble det konkludert med at midtre alternativ var å foretrekke for Hordfast. Nå er mot-rapporten klar, skriver ba.no.

Skrevet .

– Faktaene taler høyt og tydelig for seg selv. Her er forklaringen på hvordan Statens vegvesen kunne skifte oppfatning på så tynt grunnlag som de har gjort, sier Arnfinn Førsund, talsmann for næringslivsbedriftene i Indre Hordaland, SMB Odda.

I en ny rapport, levert på oppdrag av en rekke bedrifter i Hardangerregionen, går det blant annet frem at metodikken som brukes for å beskrive de regionale effektene i veivesenets anbefaling ikke er brukt noe annet sted – i verden.

Analyse & Strategi har gått gjennom alle rapportene om Hordfast som ligger i bordet. Konseptvalgutredningen (KVU), kvalitetssikringen (KSI) og den relativt nylige tilleggsutredningen (TU).

Analyse og Strategi mener å kunne dokumentere fire hovedfunn.

Les mer her: http://www.ba.no/nyheter/article6605383.ece