Ferske SSB-tall viser at så godt som alle nye jobber som ble skapt i fjor gikk til innvandrere.

Skrevet .

I løpet av 2012 økte sysselsettingen i Norge med nesten 38.000 personer. Av dette gikk nesten 27.000 jobber til innvandrere bosatt i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Resten gikk til utlendinger på korttidsopphold.

– Vi ble litt overrasket over å se at så å si hele sysselsettingsveksten i 2012 var knyttet til innvandring, sier LO-økonom Liv Sannes til DN.

LO er bekymret for at nye innvandrergrupper presser de svakeste ut av arbeidsmarkedet.

LOs analyse viser at innvandrere har satt et markant preg på arbeidsmarkedet i årene etter at EU ble utvidet i 2004 og det norske arbeidsmarkedet ble åpnet for innvandrere fra Øst-Europa:
Siden slutten av 2008, da finanskrisen slo ut i det norske arbeidsmarkedet har antall sysselsatte fra EU-øst økt med 49.000. I samme periode har sysselsettingen i resten av befolkningen gått ned med 29.000.

Analysen viser blant annet at i bransjer som varehandel, transport og hotell- og restaurant, har antall sysselsatte nordmenn gått ned siden 2008, mens det har vært en kraftig vekst i antall sysselsatte innvandrere

Les hele saken her: http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2637661.ece