Konserndirektør for modifikasjon og verftstjenester, Bjørn Tollefsen, kan glede seg over kontrakt til Aibel i Haugesund.

Aibel har sikret seg Snorre-kontrakt til 1.6 milliarder. Mye av jobben gjøres i Haugesund- og mer er på trappene..

Skrevet .

Et stykke ut på nyåret skal flere store offshorekontrakter tildeles (bl.a. Castberg og Johan Sverdrup) og Aibel er blant selskapene som spent venter på en avgjørelse.

Den kontrakten som Statoil nå har tildelt er en såkalt EPCIC-kontrakt.  Aibel får ansvar for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstillelse.

Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart, og vil på topp involvere rundt 160 ingeniører med base i Stavanger – mens Aibels verft i Haugesund skal bygge en ny støttemodul for stigerør til plattformen, på 650 tonn.

Planlagt oppstart for prefabrikasjon er januar 2019, mens installasjonen skjer våren 2020.

– Vi er selvsagt meget fornøyd med den tilliten Statoil viser oss. Vi vil i dette prosjektet få bruke Aibels brede kompetanse i hele verdikjeden, fra tidlige studier til ferdig prosjekt. Dette er også en bekreftelse på at studie-teamet har gjort et grundig forarbeid og videreutviklet et konkurransedyktig konsept. Dette sikrer oss et svært godt utgangspunkt for selve gjennomføringen, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Modifikasjonsarbeidene omfatter blant annet fjerning av overflødig vekt og utstyr fra Snorre A-plattformen.

Aibel har rundt 4.000 ansatte i flere land rundt omkring i verden, og har sju kontorer i Norge. Verftet i Haugesund er konsernets største.