Imenco og DeepOcean har benyttet julehøytiden til å hanke inn nye kontrakter.

Skrevet .

Imenco’s satsing på det brasilianske marked har gitt to nye kontrakter for leveranser til Petrobrás. Kontraktene gjelder leveranser av til sammen 8 helikopter fyllestasjoner og skal leveres fra sommeren 2013 og to år fremover.

Brasil er et av de viktigste områder for olje og gassutvinning, og selv om Brasil har innført meget strenge regler for lokalt innhold har Imenco klart å få innpass med nok et produkt i dette markedet.

Kontrakten er med på å sikre grunnbeskjeftigelse for vår Aviation avdeling i årene fremover sier daglig leder Geir Egil Østebøvik, som selv var i Brasil for ett år siden for å forsøke å få innpass hos det lokale oljeselskapet Petrobrás.

Vi fikk en grei kontrakt for leveranse av styrelinesystemer tidlig i 2012 og vi har fått gode tilbakemeldinger på denne leveransen. Dette samt iherdig jobbing i markedet, inklusiv deltagelse på messe i Rio de Janeiro høsten 2012, mener Østebøvik er årsaken til at Imenco lykkes nok en gang.

Anleggene som skal leveres er standard Imenco fyllestasjoner tilpasset der lokale markedet. De består av en solid stålramme med pumpestasjon og transportable tanker, samt en dispenserenhet, den enheten som står nærmest helikopterdekket og hvor all påfylling av drivstoff foregår fra.

Anleggene vil bli produsert ved vårt anlegg i Grinde, og sammen med stor tilgang på andre nye ordre medfører dette at vi må øke staben med flere ingeniører og personer relatert til prosjektledelse.

Østebøvik sier at markedet etterspør stadig mer avanserte anlegg, hvor det stilles større krav til automatisering og instrumenthåndtering og skal vi ligge i forkant av utviklingen må vi styrke oss på disse områdene.

I 2013 vil det bli satset enda sterkere i det brasilianske markedet, og en sterk økning i salg av undervannskamera står langt oppe på nyttårsønskene til Imenco. Vi har gode kontakter med både oljeselskap, operatørselskap og ikke minst agenter som skal representere oss i markedet sier Østebøvik.

DeepOcean AS («DeepOcean»), et datterselskap av DeepOcean Group, er blitt tildelt en betydelig tilleggskontrakt under dagens langsiktige rammeavtalen for offshore survey-tjenester for Statoil. Estimert kontraktsverdi er på mer enn 100 millioner kroner.

Rammeavtalen omfatter tjenester som dekker lett konstruksjonsarbeid, sjøbunnskartlegging med fartøysmontert Multi Stråle Ekkolodd (MBE) survey tjenester og ROV basert konstruksjonstøtte, sjøbunnskartlegging og rørledningsinspeksjon..

Som en del av denne ramme kontrakten har Statoil tildelt DeepOcean en kontrakt for 6 måneders drift i 2014.

Denne kontrakten omfatter ytterligere opsjoner til å forlenge den faste perioden med opptil 6 flere måneder. Prosjektet vil starte vil bli utført fra survey og konstruksjonsstøttefartøy Volstad Surveyor. Prosjektet vil bli styrt av en onshore prosjektgruppe i DeepOcean sitt Haugesund kontor.

«Denne kontrakten er av stor betydning for vårt selskap, og vi er glade at Statoil vil fortsette survey kontrakten også i 2014. For øyeblikket er vi i slutten av tilsvarende kampanje for 2012, vi er allerede tildelt 2013 kontrakten, og nå får den et tilsvarende omfang i 2014.

Denne tildelingen viser hvilken tillit Statoil har til våre offshore og onshore team og til kvaliteten på det arbeidet vi leverer. Vi er avhengige av at våre ansatte presterer på et høyt faglig nivå og at vi kan stole på vårt utstyr for å utføre godt arbeid i våre prosjekter.

Denne kontrakten viser at vår survey teamet vårt er gode ambassadører for DeepOcean’s «stå på» – moral .»sier Mads Bardsen, president i DeepOcean AS.