Gunn Margareth Lassesen og Eirik Apeland debuterer som arrangører av EnergiRikekonferansen i Haugesund. De er opptatt av å hegne om merkevaren.

Skrevet .

EnergiRike-konferansen har en sterk standing i næringen og det politiske miljø i Norge. Det er den årlige samlingsplassen for alle som er opptatt av energi og klima. Vi tror årets program er veldig tidsriktig og vil være med på å videreutvikle konferansen som en viktig nasjonal arena, sier de to.

Gunn Margareth Lassen i Haugaland Kraft er nyvalgt styreleder i EnergiRike, og Eirik Apeland i Polytec har overtatt stafettpinnen fra Einar Womersley Waage som daglig leder i organisasjonen. Bernt Jarle Domlen fra Eramet er leder i programkomiteen, som har satt søkelys på hvordan regjeringsskifte og utviklingen i EU vil påvirke energiproduksjon, industriens vilkår og miljøutfordringer.  

De sentrale spørsmål er:

  • Hva betyr energibruk og energitilgang for verdiskaping, miljø og kompetanseutvikling i lys av industriens forutsigbarhet, rammebetingelser og omdømme?
  • Hvordan vurderes EUs energipolitikk å legge rammer for hva vi kan oppnå i Norge?
  • Hvordan bidrar Akademia som rådgiver for policymaking knyttet opp mot de overordnede strategier som trekkes opp?

 Her kan du lese mer om programmet:’

http://www.energirike.no/sider/energirikekonferansen/energirikekonferansen-2014/451/?ref=nl

Arrangementet går av stabelen 5. og 6. august, og Lassesen og Apeland håper på 200 deltakere. Både styreleder og daglig leder er opptatt av å la konferansen bli en arena også for kvinner og yngre deltakere. EnergiRike Studentforum er etablert med bl.a. det som siktemål og under årets konferanse vil vinneren av årets konkurranse presentere sitt case for forsamlingen.

-Når det gjelder kvinnerepresentasjon er vi i alle fall begynt i styret, der 5 av 9 styremedlemmer er kvinner, sier Gunn Margareth Lassesen.