Stor passasjervekst gjør at Haugesund lufthavn Karmøy må utvides nok en gang.

I 2011 ble flyplassen utvidet. Men nå gjør sterk passasjervekst nye utvidelser nødvendig.

Skrevet .

Passasjerveksten på Haugesund lufthavn Karmøy er så stor at flyplassen rett og slett er for liten. Selv om forrige ombygging og utvidelse som var ferdig i 2011, skulle bøte på problemene, er flyplassledelsen nå i gang med nye utvidelsesplaner. I sommer var det tre måneder med kaos på de mest populære reisedagene.

– Mandag og søndager hjem og torsdager og fredager ut er det kaotisk. I sommer klarte vi ikke å holde alle passasjerene inne i terminalen. De måtte stå i kø utenfor, sier lufthavnsjef Tore Lillenes til NRK.
Flyplassen fikk en sårt tiltrengt utbygging og ombygging i 2011, men i ettertid har det vist seg at denne utvidelsen ikke har tatt høyde for trafikkveksten. Derfor er Lillenes nå i gang med å planlegge en ny utvidelse.

– I ankomstområdet, gate og taxfree på flysiden har vi muligheter. Der går det nok an å finne gode løsninger hvis finansieringen er på plass. For å kunne utvide innsjekkingsområdet må vi nok benytte arealet ut mot fortau og kjørebane, så det kan bli litt omfattende. Vi må kanskje gjøre noe med logistikk for biler i tillegg, sier Lillenes.
Men utvidelsen trengs fort, i hvert fall når sommersesongen begynner.

– Vi ser for oss at vi må få til noe midlertidig allerede til sesongen neste år, mens vi tenker mer permanente løsninger for 2015, sier lufthavnsjefen.

Les mer her: http://www.nrk.no/rogaland/utbyggingen-i-2011-var-ikke-nok-1.11287114