Ledigheten synker

-Alt i alt en rolig måned i arbeidsmarkedet -  men med tydelig positiv dreining i fortsatt riktig retning for Nord-Rogaland.