Suksess for Yrkesmessen

Ronny Sætre fra Haugaland Skole og Arbeidsliv kan puste lettet ut etter nok en vellykket messe i Steinsvik Arena.

Prognoser for børsåret 2020

Vibrand Kapitalforvaltning inviterer til et interessant arrangement med tilbakeblikk på året 2019; et år med turbulente markedet, og presentasjon av forventninger for 2020 i aksje- og obligasjonsmarkedet!