Svakt vekst i fornybar

51 prosent av energiforbruket i Norge dekkes av fornybare energikilder. Siden 2010 har andelen økt med bare fire prosent.