Et nytt gassrør skal bygges fra Nordsjøen til Kårstø for å frakte gass fra Johan Sverdrup-feltet. Det gir nytt håp om forlenget levetid for anlegget i Tysvær

Skrevet .

-Selv om volumet ikke er det største, er denne beslutningen av stor strategisk og psykolgisk betydning for hele regionen.

Kårstø-anleggets framtid ser straks lysere ut, sier HN-direktør Egil Severeide.

Han viser til diskusjonen om Kårsø-anleggets levetid de siste årene, der det har vært påpekt at anlegget i Tysvær MÅ ha tilførsel av ny gass fra Nordsjøen for å opprettholde aktiviteten utover 2020-tallet.

Gassco-direktør Brian Bjordal har selv alarmert om dette, og saken har også blittt drøftet i Stortinget:

https://nforeningen.no/bekymret-for-kårstø-framtiden

– Derfor er denne anbefalingen av stor viktighet. Ikke minst fordi røret vil bli bygget for å kunne ta større volumer enn det som nå skal hentes ut fra Johan Sverdrup-feltet, sier Severeide.

Her er ordlyden i pressemeldingen som ble sendt ut i formiddag:

Gass fra Johan Sverdrup-feltet anbefales ført til Kårstø

Partnerne i Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen har anbefalt å transportere den assosierte gassen fra feltet til Kårstø. Det er Statoil som bekrefter dette på vegne av partnerskapet.

Gasstransport er en del av konseptvalget for Johan Sverdrup-feltet, hvor beslutning er forventet mot slutten av 2013.

Løsningen innebærer at en 165 kilometer lang rørledning fra Johan Sverdrup-feltet kobles på rørledningen Statpipe i havet utenfor Karmøy, for videre transport av gassen til prosessanlegget på Kårstø.

Det nye gassrøret fra Johan Sverdrup-feltet vil ha en større kapasitet enn feltets eget behov – i tidlig fase estimert til 3 – 5 MSm3/d, mens rørkonseptet har kapasitet opp til 10 MSm3/d.

Dette gir muligheter for ytterligere gasseksport fra området. Johan Sverdrup er regnet som et oljefelt med noe assosiert gass.

«Å transportere gassen fra Johan Sverdrup til Kårstø er den mest kostnadseffektive løsningen for dette feltet , og den beste områdeløsningen for Utsirahøyden totalt sett i et langsiktig perspektiv», sier administrerende direktør i Gassco, Brian Bjordal.

Han peker på at den nye forbindelsen til Johan Sverdrup-feltet og Utsira-høyden derfor har stor strategisk betydning for Kårstø.

« Dette er ikke så store gassmengder, men det er volumer av lang varighet. Den nye rørledningen vil også få større transportkapasitet enn det Johan Sverdrup-feltet har behov for.

Det åpner for at også andre felt i området kan gjøre bruk av rørledningen i framtiden», sier Bjordal.

Ilandføringen av assosiert gass fra Johan Sverdrup vil ikke utløse modifikasjoner på Kårstø.

Beslutning om gassløsning er betinget beslutning om felt-utvikling.