Haugesundregionens Næringsforening fortsetter veksten tross usikre tider, viser årsberetningen.

Skrevet .

Næringsforeningens beretning og regnskap vitner om en vital forening med et høyt aktivitetsnivå og en sunn økonomisk utvikling. Omsetningen for 2015 passerte 9 millioner kroner med en organisasjon med fire ansatte.

Resultatet for 2015 ble på knappe 300.000 kroner og egenkapitalen er nå kommet opp i over 4.6 millioner kroner.

En omfattende konferansedel, medlemsavgift og inntekter fra samarbeidspartnere er de tre hovedpilarene foreningen er bygget på.

Av aktivitetene framgår det bl.a. at  Haugesundregionens Næringsforening og Maritimt Forum/Haugesund Rederiforening har bidratt til å sikre det finansielle grunnlaget for etablering av Haugesund International School.

Begrunnelsen for HNs engasjement er at Haugesundregionen er en internasjonal region, og at en internasjonal skole er en del av infrastrukturen i regionen.

Generalforsamlingen avholdes i år torsdag 28. april i Syscos lokaler på Raglamyr. Her kan du melde deg på

Her er sakslisten:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsrapport
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre, valgkomite og revisor

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes administrasjonen senest 14 dager før arrangementet.

 

Les mer her:

Årsrapport 2015

Årsregskap 2015