Skrevet .

Nå: BAS/Tømrer Dom- mersnes og Larsen AS
Før: Tømrer De- sign-Hus/student tekn. fagskole