Steinsviks kjente ståldesign komplementeres med et nytt og innovativt betongflåtedesign.

Skrevet .

Betongflåtene er utviklet, designet og blir bygget på Husøy i Norge. Dokk Husøy har lang erfaring med bygging av flåter. Bremnes Seashore er første kunde ut. Flåten leveres med 600 tonns fôrkapasitet fordelt på åtte siloer og et åtte linjers sentralfôringsanlegg av typen FeedStation. Flåten er i tillegg klargjort for 12 linjer, og leveres med Steinsvik ensilasjesystem, Barge control med oversikt og kontroll over blant annet luker, generatorer, landstrøm, tanker og lensepumper. Flåten blir 40 x 20 meter og skal ligge på lokaliteten Jørstadskjæret i Ryfylke.

Nettverk av flåter

«Vi har startet byggingen av vår første betongflåte», forteller Truls Opsøen, prosjektleder i Steinsvik. «Betongflåtene våre blir et fint tilskudd til vår portefølje av stålflåter og passer meget godt inn i planene våre og utviklingen vi ser innen havbruk. Med økt fokus på fjerndrift vil det gi ulike behov for flåter avhengig om lokaliteten er en sentral eller en ren fôringsstasjon. Betongflåter vil i større grad kunne brukes som baser i et nettverk av flåter som kan fjernstyres fra land eller fra en baseflåte. Alle våre flåter er bygget med tanke på fjerndrift. Serverrom og nettverksstruktur er på plass når flåten ankommer lokalitet. Kundene kan også velge å utstyre dem med komplette systemer for kontroll og overvåkning av fôringsanlegg, generator, tankstatuser, luker og ballasteringssystem. Til og med overvåking av dører og selvsagt et innvendig kamerasystem slik at man kan ha full oversikt uten å være fysisk til stede»

Fremtidsrettet og fleksibel

«Vi var på jakt etter en stor betongflåte med stor lagringsplass for å kunne brukes som sentral for andre lokaliteter i samme område», forteller Ernst Olav Helgesen, teknisk sjef sjø i Bremnes Seashore.

«Vi ønsket en stor og fleksibel flåte som er fremtidsrettet i forhold til behovene til Bremnes Seashore, denne flåten oppfylte kriteriene våre. Stor fôringskapasitet, fleksibel, bra fasiliteter og, ikke minst, en trygg og sikker arbeidsplass.

Vi synes at det ekstra kjekt at flåten blir bygget lokalt med lokale entreprenører som leverandører».

Om Steinsvik

Steinsvik er en ledende og innovativ utstyrsleverandør til oppdrettsnæringen, med hovedfokus på fôring, overvåkning og fjernstyring. Selskapet har også aktiviteter innenfor broløsninger på skip, samt utstyrsleveranser til olje og gassnæringen Steinsvik har hovedkontor i Haugesund og flere avdelinger langs norskekysten; Austevoll, Bergen, Florø, Sykkylven, Skodje, Trondheim, Frøya, Sortland og Tromsø. I tillegg til kontor i Skottland, Chile, Vietnam, Canada, Oceania, Tyrkia og Spania. På Island og Færøyene er de representert via forhandlere.

Om Bremnes Seashore

Bremnes Seashore er en del av Bremnes Fryseri-konsernet. Virksomheten omfatter oppdrett av settefisk og matfisk, samt pakking, foredling og salg av laks. Selskapet har om lag 365 ansatte og har aktivitet i ni kommuner i Hordaland og Rogaland. Hovedkontor og fabrikk er i Bømlo kommune. Omsetningen i 2017 for 2,5 milliarder kroner.

Bilde: Fra venstre, Heine Varde Prosjektleder Husøy Dokk, Truls Opsøen prosjektleder Steinsvik, Ernst Olav Helgesen Teknisk sjef Sjø Bremnes Seashore.