Statoil har sammen med partner Petoro påvist et betydelig funn på Gullfaks-lisensen.- Funnet  gir nye lovende perspektiver for feltet og installasjonene, melder selskapet.

Skrevet .

Oljen er funnet i Shetland-gruppen/Lista-formasjonen, der det lenge har vært kjent at det har vært olje – men funnet har hittil ikke blitt utviklet på grunn av dårlig reservoarkvalitet.

En ny brønntest viser imidlertid gode strømningsrater.

Dette er et resultat av Statoils strategi for revitalisering av norsk sokkel, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i flølge dn.no.

Foreløpige beregninger viser at funnet er på 40-150 millioner fat oljeekvivalenter, men Statoil understreker at det er knyttet stor usikkerhet til beregningene

Les mer her:

http://www.dn.no/energi/article2599158.ece