Ølensvåg-rederiet Arriva Shipping øker flåten ved å kjøpe bulkskipet MV ”Lappland” av et tysk selskap.

Skrevet .

Skipet er bygget i 2009 ved Sainty Shipbuilding (Jiangdu) Corp Ltd i Kina og seiler på et tidscerteparti for selskapet Navalis Shipping GmbH & Co. KG
frem til medio september.

I samme periode vil driften(management) av skipet ivaretas av Liberty One Shipmanagement GmbH & Co. KG, som også innehar denne funksjonen i dag.

Etter utløp av nåværende befraktningsavtale vil samtidig ansvar for driften overtas av Arriva Shipping.

Skipet vil i nær fremtid bygges om til en såkalt selvlosser, slik som de andre skipene i Arriva sin flåte.

Etter kjøpet vil Arriva Shiping ha en flåte bestående av totalt 10 skip.

– Vi er naturligvis veldig fornøyd med å ha fått i havn dette kjøpet.

Dette er i tråd med våre ambisjoner om å være et ekspansivt rederi, sier medeier og daglig leder Sindre Matre (bildet)  i Arriva Shipping

.sindre matre

 

Rederiet, som tidligere het Sandfrakt as,  har rundt 150 ansatte og omsatte i 2012 for 187 millioner kroner.