Spesialberegninger SSB har gjort på en utvidet definisjon av bygg og anlegg viser en økning i produktiviteten

Skrevet .

Produktivitetsindeksen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for bygg og anleggsvirksomhet baserer seg på en internasjonal næringsstandard.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) mener denne ikke er dekkende for BA-næringen i Norge, og på oppdrag fra EBA har SSB gjort beregninger som er bedre tilpasset omfanget av den norske byggenæringen.

Disse beregningene viser at arbeidsproduktiviteten har økt siden 2011.

– Vi ser at arbeidsproduktiviteten har økt en god del mer i Fastlands-Norge enn i vår næring.I dette bildet er det viktig å ha med seg at industrien, som er en del av «Fastlands-Norge», blant annet har kommet lenger når det gjelder automatisering og digitalisering. Bygg- og anleggsnæringen jobber også med dette, men det er fortsatt viktige arbeidsoperasjoner i vår næring som ikke kan automatiseres ved hjelp av maskiner eller roboter, sier administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg.