Filmfestivalen får mer å rutte med. Fylket øker støtten med 363.000 kroner

Skrevet .

Det er Fylkesrådmannen som foreslår å øke støtten med dette beløpet..

– Det viser både at de synes jobben vi gjør er bra og at det er verdt å satse på Den norske filmfestivalen, sier festivalsjef Tonje Hardersen til NRK.

Den økte støtten tilsvarer en halv stilling, og det fylkeskommunale tilskuddet utgjør etter økningen – hvis den blir vedtatt – drøyt to millioner kroner i året.

Rogaland Fylkeskommune og Haugesund kommune eier 20 prosent hver av Filmfestivalen, mens Film & Kino eier resten.

De andre eierne går inn med samme sum i 2017 som i år.