Inntektene staten får fra olje- og gassvirksomheten kommer til å falle med 100 milliarder kroner fra 2012 til 2015, viser tall fra Statsbudsjettet.

Skrevet .

Statens inntekter fra olje og gass var på 395 milliarder kroner i 2012. Disse pengene går rett inn i Statens pensjonsfond utland (oljefondet).

Men allerede i 2013 kommer inntektene fra Norges største eksportnæring til å falle med over 50 milliarder kroner til 344 milliarder kroner.

I 2014 forventes det at den faller med ytterligere 30 milliarder kroner til 314 milliarder kroner. I 2015 er inntektene fra olje- og gassvirksomheten, ifølge regjeringens beregninger, nede i 282 milliarder kroner.

Dette er et fall på mer enn 100 milliarder kroner sammenlignet med 2012. ‘

Grunnen til det store fallet er at det legges til grunn at oljeprisen kommer til å være lavere i årene framover.

I 2012 lå oljeprisen på 672 2014-kroner per fat.

Omgjort til norske 2014-kroner, legger regjeringen til grunn at oljeprisen kommer til å ligge på 635 kroner per fat i år, før den går ytterligere ned i 2014 og 2015 til henholdsvis 600 og 535 2014-kroner per år.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/Inntektene-fra-olje-og-gass-stuper-3272600.html#.Ulzgpr44WmQ