– Statistikken viser at det ikke er et todelt arbeidsliv for ingeniører hva gjelder lønnsvekst, mener ingeniørenes fagforbund Tekna.

Fersk lønnsstatistikk fra Tekna viser at lønnsveksten for sivilingeniører innen olje og gass ikke er høyere enn i privat sektor generelt. Snarere tvert i mot.

Skrevet .

 

Årets undersøkelse viser at Tekna-medlemmene i oljebransjen i år har hatt en lønnsvekst på 2,8 prosent mot et gjennomsnitt på 3,3 for Tekna-medlemmene i privat sektor.

De siste fem årene er det kun ett år at lønnsveksten for Tekna-medlemmene i oljebransjen har vært høyere enn i privat sektor som helhet. Med lønnsvekst menes her vekst i gjennomsnittslønn, skriver Teknisk Ukeblad.

– Dette slår hull på myten om at sivilingeniørene i oljebransjen er de er mest lønnsdrivende, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg om lønnsstatistikken som blir publisert i dag.

At Tekna-medlemmene i oljebransjen deltar i et globalt arbeidsmarked med internasjonal konkurranse, mener hun er en av årsakene til at lønnsveksten deres ikke er høyere enn for andre bransjer, til tross for både høy oljepris og gode resultater innenfor bransjen.

Randeberg mener at tallene også er et interessant bidrag i debatten om den todelte norske økonomien.

– Statistikken viser at det ikke er et todelt arbeidsliv for ingeniører hva gjelder lønnsvekst, mener hun.

Les mer her: