Næringsminister Trond Giske (Ap) mener Norges store oljeavhengighet først og fremst skaper store muligheter for norske bedrifter.

Skrevet .

– Norge har en enormt internasjonal bransje på leverandør- og tjenestesektoren innenfor olje og gass. Og vi er ikke bare avhengig av norsk sokkel – vi har et enormt eksportpotensial.
Så selv om norske oljeressurser skulle bli mindre, så vinner man jo markedsandeler i Brasi, Afrika, Sørøst-Asia og verden forøvrig, sier Giske til DN.no.

Kan få et problem
Han mener likevel det er grunn til å bekymre seg over den sterke oljeavhengigheten i økonomien.

– Hvis kostnadsnivået til olje- og gassektoren blir så drivende for resten av næringslivet at annen industri presses ut, så har vi et problem. Vi må beholde en variert og mangfoldig næringslivssektor.

Der er det grunn til å være litt oppmerksom, særlig på det av bruk av penger, slik at vi ikke skaper et stort press i økonomien og dermed øker kostnadsrammene for de næringene som ikke har de samme marginene som olje- og gass har.

– Hvordan skal vi klare det over tid?

– Sørge for å utdanne nok folk som har den nøkkelkompetansen som industrien trenger; ikke minst ingeniører. Utvikle teknologi, nye løsninger og sørge for innovasjon også i andre næringer, ikke bare i olje og gass, sier Giske.