I går varslet regjeringen at de ville skjerpe skatten for oljebransjen. Nå fryktet næringen at utbyggingen av marginale oljefelt vil bli rammet.  

Skrevet .

Regjeringens skatteomlegging, som skjerper skatten for oljebransjen mens det blir lettelser for næringslivet i Fastlands-Norge, blir dårlig mottatt i oljenæringen.

Ifølge oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy vil oljefelt som Ivar Aasen og Johan Castberg få redusert sin verdi dramatisk som en følge av regjeringens skatteomlegging for å hjelpe fastlandsindustrien.

-Ifølge våre beregninger vil Ivar Aasen-feltet få redusert verdien med hele 39 prosent, mens reduksjonen for Johan Castberg-feltet blir 29 prosent og 12 prosent for Johan Sverdrup, opplyser oljeanalytikeren til Aftenbladet.

-Omleggingen får nok ikke betydning for planene for noen av disse feltene, til det er de for lønnsomme. Men dette viser hvor sterkt regjeringens skatteomlegging slår inn. Det vil i første rekke ramme marginale oljefelt, som fort kan bli ulønnsomme å bygge ut, sier Rystad.

Regjeringens skatteomlegging møter innvendinger også i Norsk olje og gass, som representerer oljeindustrien.

-Kostnadene med å styrke konkurransekraften for næringslivet i Fastlands-Norge legges i hovedsak på olje- og gassnæringen, og vil svekke konkurransekraften på norsk sokkel, frykter Erling Kvadsheim, næringspolitisk direktør i Norsk olje og gass til Aftenbladet.

I likhet med Rystad frykter Kvadsheim at omleggingen kan gjøre det mindre lønnsomt å bygge ut marginale oljefelt.

-Dessuten har stabilitet i norsk oljepolitikk vært et konkurransefortrinn for norsk sokkel. Dette rokkes det nå ved, og kan gjøre det mindre interessant for utenlandske selskaper å investere her, sier Kvadsheim.

Les hele saken her: http://www.aftenbladet.no/energi/Olja-taper-pa-omlegging-3171675.html#.UYdPDnfT-8E