I rådyre Rogaland står viktig konkurranseutsatt næringsliv i fare for å bli skivst ut, hevder en ny rapport fra IRIS.

Skrevet .

Høye kostnader, drevet oppover av en voldsom oljeoptimisme, gjør Rogaland mindre attraktiv for konkurranseutsatt næringsliv utenfor olje- og gass, skriver Stavanger Aftenblad.

– Med rekordstore oljeinvesteringer er det for tiden stor optimisme i det rogalandske næringslivet. Men Norge er et høykostland og Rogaland et høykostfylke. Og konkurranseutsatt næringsliv blir mer og mer selektivt i forhold til lokalisering, mener forsker Atle Blomgren ved Iris (International Research Institutt of Stavanger).

Iris-forskeren har vurdert utviklingsmulighetene for 12 konkurranseutsatte næringer med utgangspunkt i BI-professor Torger Reves prosjekt «Et kunnskapsbasert Norge». Ikke overraskende scorer olje- og gassnæringen full pott på fire indikatorer for attraktivitet (100 prosent score). Verst ut kommer reiseliv og fritid (22 prosent score).

Les hele saken her: http://www.aftenbladet.no/energi/Olje-og-gass-35-ganger-storre-enn-oppdrett-3041863.html