Daglig leder i Omega AS, Petter Aalvik (t.v) og daglig leder i NSB Energy, Michael Critch.

Omega-konsernet med base i Ølensvåg styrker sin internasjonale posisjon gjennom partnerskap i Canada.

Skrevet .

Omega AS ble 1. mars partner med Newfoundlandbaserte NSB Energy, som har hovedkontor i St. Johns og som også opererer i Houston, Texas.

– Som partnere vil Omega og NSB Energy tilby flere muligheter og større tjenestetilbud til sine medarbeidere og kunder. Det gir medarbeiderne økt tilgang til oppdrag internasjonalt innenfor prosjektledelse hos ledende aktører i olje- og gassindustrien, sier daglig leder Petter Aalvik.

Omega og NSB Energy har begge solid forankring og ledende markedsposisjoner i sine lokale markeder.

– Internasjonale muligheter bygges gjennom lokal tilstedeværelse på flere lokasjoner. Omega har som motto «stor nok til å levere, liten nok til å bry seg», og de to selskapene har felles verdigrunnlag, som blant annet gir gode velferdsprogram til ansatte og positivt engasjement i lokalsamfunnene selskapene jobber i, sier Aalvik.

NSB Energy Inc. sysselsetter i dag 125 medarbeidere, og til sammen vil NSB og Omega ha over 1050 i jobb. Partnerskapet innebærer at NSB Energy vil inngå i konsernstrukturen til Omega, men med en betydelig eierpost i NSB Energy lokalt hos ledelsen i St Johns.

 

Omegas heleide datterselskap Omega Project Solutions Canda Inc. (Omega PS Canada) med kontor i Calgary, har siden 2006 levert Omegas programvare for prosjektstyring, Pims, til kunder i Canada. Omega PS Canada og NSB Energy Inc. vil samarbeide om å utfylle hverandres tjenestespekter for kunder i Canada.

Omega-konsernet hadde i 2014 en omsetning på 1,6 milliarder kroner.