Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten økte med seks milliarder kroner i 1. halvår 2013. Det tilsvarer en økning på 4,1 prosent sammenlignet med året før, melder SSB.

Skrevet .

Totalt ble det omsatt for 167 milliarder kroner i 1. halvår. Størst vekst var det innenfor bygging av bruer og tunneler, med en økning på 23,5 prosent.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Akershus som hadde den største omsetningsveksten i 1. halvår 2013, med en økning på 16,2 prosent fra i fjor. Vest-Agder hadde den største nedgangen, med 7,1 prosent.

Rogaland har en økning på 4,2 prosent, mens Hordaland øker med 6,0 prosent sammenlignet med året før.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

Les mer her: http://ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganloms/termin/2013-10-23