Eramet-sjef Kåre Bjarte Bjelland i ivrig dialog med Liv Reidun Grimstvedt og Grete Lønning Grimsbø

- Omstilling er sjølvaste livet, sa Eramet-sjefen. Og føyde til at bedriften går for nye 100 år.

Skrevet .

.Verksdirektør Kåre Bjarte Bjelland i Eramet Norway Sauda leder en 100 år gammel bedrift. En ekte prosessindustribedrift tuftet på vannkraft. På en konferanse om temaet «Kompetanse som driver for regional utvikling» i Sauda denne uka satte han omstillingsbegrepet inne i en ny sammenheng.

Han sammenlignet det med å leve livet.

Livet er omstilling. Du må stadig tilpasse deg. Slik er det med industrien også. Vi produserer dobbelt så mye med to ovner som de gjorde her i Sauda med 12 ovner i startårene, sa Bjelland.

Bermanningen er redusert fra rundt 1300 til godt under 200. Og skal bedriften overleve i nye 100 år, er oppskriften denne:

–          Vi må produsere mye mer miljøvennlig

–          Vi må ha tillit hos eiere, kunder, ansatte, leverandører og samfunn.

Det er naturlig å stille spørsmålet hvorfor vi fortsatt driver på her innerst i Saudafjorden, 100 år etter starten. Veksten skjer i Østen, gruvene er i Afrika. Vi er langt  fra markedene, sa Bjelland.

Svaret er: Fordi vi ALLTID har vært her. Vi har bygd en kompetansekultur gjennom generasjoner. Den kulturen er bygd gjennom omstilling. Det skal vi fortsette med i nye 100 år, sa Eramet-sjefen.

 

Også statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt var blant foredragsholderne på konferansen i Sauda.

 

DSC_0220