Skrevet .

Ratingbyråene slåss om å gi Norge toppkarakter for kredittverdighet. Det er flere enn Kåre Willoch som lurer på hvor lenge Gud vil holde sin beskyttende hånd over et folk som har hatt så mye flaks.

Ikke flaks alene, vil noen si. At vi har funnet olje og gass er en ting; måten vi har forvaltet nasjonalformuen på en ganske annen. Og der har den hellige treenighet,;  myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere balansert hverandre på en måte som få andre land med tilsvarende ressurser, har maktet.

Men nå går oljealderen mot slutten, sier noen. Selv ratingbyråene trekker fram oljen som Norges «problem» midt oppi all suksessen.

-Norges tunge avhengighet til oljesektoren vil gi norsk økonomi et «betydelig sjokk» dersom prisen på olje skulle falle. Et alvorlig og vedvarende fall i oljeprisen vil svekke landets bæreevne, heter det hos Fitch.

Som så legger til: Men et kraftig oljeprisfall anses som usannsynlig.

Det er en riktig konklusjon.

Like riktig som det er galt at oljealderen går mot slutten. Den har vi hørt før. Men hvert år tvinges skeptikerne til å skyve på de depressive kurvene over tilgjengelige oljeressurser i framtida.

Vi finner fortsatt mer olje. Og teknologien gjør at vi får mer ut av felt vi trodde snart var tomme.

Her i regionen skaper det bekymring at Aibel må si opp ingeniører. Bildet er snudd. Selskapet taper kontrakter og må kutte kostnader.

Slikt utfordrer Aibel-ledelsen, men det er ikke nødvendigvis noe galt med markedet. Noen kilometer unna skal DeepWell ansatte et hundretalls arbeidstakere det neste året.

Det har lenge gått bra her i regionen. Uvanlig lenge. Så lenge at vi glemmer historien om konjunktursvingningene. Vi vil få opp- og nedturer. Oljen kommer fortsatt til å være den dominerende kraft i mange tiår.

Men vi må hele tiden perfeksjonere oss, slik at vi kan vinne kontraktene.

Samtidig utfordrer det vår omstillingsevne.  Vi har en industriell kultur her på Vestlandet som er tuftet på historien. Historien om fiskere og skipsbyggere som ble offshorearbeidere og plattformbyggere.

Som ble systemutviklere og undervannsentreprenører.

Den omstillingskompetansen blir viktig etter hvert som oljeindustrien utvikler seg, og vi går inn i en ny fase. Teknisk Ukeblad presenterte nylig 25 ting vi kunne leve av etter oljealderen.

Mange av dem hadde nettopp sin basis i den industrien vi er en viktig del av.

Det er godt å vite. Det forteller oss at vi er godt rustet til å møte tiden etter oljealderen. Selv om det er lenge til ennå…