Statsråd Ola Borten Moe var første taler på EnergiRike-konferansen i Haugesund i dag. Han mener Norge har gode utsikter til å lykkes med å kombinere en aktiv utbyggingspolitikk med en god klimapolitikk

Skrevet .

Nærmere 200 representanter fra energibedrifter, offentlige etateter, miljøvernorganisasjoner, politiske partier og interesseorganisasjoner er representert under årets konferanse, som bl.a.tar for seg energisituasjonen og utsiktene framover. To statsråder og flere kjente politikere som Ketil Solvik-Olsen, Siri Meling og Hallgeir Langeland deltar. Foredrag, debatter, utstillinger og sosialt samvær preger dette tradisjonsrike arrangementet, som er blitt viktig møteplass for energibransjen og myndighetene.