Ved å bruke Lean i oppgraderingen av fengselet i Haugesund, ble antall arbeidsdager redusert fra 90 til 11.

Skrevet .

Da Haugesund fengsel skulle sette inn nytt brannslukkeanlegg, var tiden essensiell. Opprinnelig plan fra byggherren viste behovet for å jobbe inne i cellefløyen i fengselet i 90 dager, skriver Teknisk Ukeblad.

Dette ville være et sikkerhetsproblem for kriminalomsorgen. I et forsøk på å redusere sikkerhetsrisikoen og samtidig begrense antall stengningsdager ble Statsbygg utfordret av Kriminalomsorgen til å gjennomføre jobben på kun 14 dager.

Byggherren valgte derfor å prøve ut andre metoder.

Ved å benytte seg av lean, en metode som setter fokus på detaljert planlegging og organisering av arbeidet, slik at alle fag skal jobbe i takt, ble antallet arbeidsdager i fengselet redusert fra 90 til 11 dager.

– Erfaringene våre med lean er veldig gode. Metoden viste seg å være oversiktlig og effektiv.

Vi er såpass fornøyde at vi kommer til å bruke den samme metoden i Arendal fengsel om ikke lenge, sier Torbjørn Nævdal, regionsdirektør i Statsbygg vest.

 

Les mer her:
http://www.tu.no/bygg/2014/06/26/byggherren-anslo-90-dager.-haugesund-fengsel-brukte-11