Skrevet .

– Jeg vet at en del er redd for konskvensene av at utenlandske bedrifter kjøper opp norske selskaper, og frykter at næringslivet her i regionen blir «filialisert». 

Jeg tror bare vi må innse at vi er blitt en del av en storstilt globalisering, og at kapital og arbeidskraft beveger seg over landegrensene i et økende tempo.

 Det gir store muligheter; i dette tilfelle får Haugaland HMS økt tilgang til kapital og internasjonal erfaring, som vil kunne styrke selskapets virksomhet både innen- og utenlands. 

Ved at hovedkontoret i praksis legges til Haugesund med avdelinger i Bergen og Stavanger bygger det også opp under Haugesund-regionen som Vestlandets knutepunkt. 

Det tror jeg vi vil se mer av i framtiden, når kommunikasjonene i denne mest vekstraftige delen av Vestlandet bygges ut og Haugesund blir liggende midt mellom storbyene i nord og sør, sier Severeide.

International SOS med hovedkontorer i London og Singapore er et verdensledende selskap innenfor helsetjenester, medisinsk assistanse og sikkerhet.
Selskapet er representert i 76 land.
Tidligere i år kjøpte International SOS Kokstad BHT i Bergen og Stavanger BHT. Selskapet har forhandlet med Haugaland HMS i lengre tid, og avtalen ble inngått fra 1. august.

Overtagelsen sikrer International SOS en god markedsposisjon i Norge, og ledelsesfunksjonene blir lagt til Haugesund.

Tidligere FMC-sjef Roar Storrø blir leder, og både økonomi- og markedsledelsen får base i Haugaland HMS sine lokaler på Raglamyr. Haugaland HMS er med sine 80 ansatte det klart største i det nye selskapet i Norge, og adm.dir. Roar Storrø og markedssjef Sverre Meling ser store fordeler med å bli en del av et stort, internasjonalt konsern.

-Dette gir oss større finansielle muligheter, det gir oss internasjonal erfaring og det byr på spennende muligheter for våre ansatte. Dessuten vil vi kunne tilby våre selskaper som driver virksomhet i andre verdenshjørner tettere oppfølging, sier de to.  

Storrø ser betydelige utfordringer i å samkjøre tre forskjellige selskaper, men tror det vil gi større slagkraft.

-Vi har alle våre spesialiteter, og å forene disse i en organisasjon vil gjøre oss i stand til å møte flere utfordringer, sier Storrø, som ser for seg en fortsatt vekst i antall ansatte i selskapet.

Haugaland HMS har vokst sterkt de siste årene, særlig innenfor offshoremarkedet, og er nå representert i Sauda, Sand, Leirvik, Husnes, Austevoll. Selskapene i Bergen og Stavanger har rundt 30 ansatte hver.

Årlig omsetning for de tre selskapene nærmer seg 150 millioner.  

-Noen frykter at nok lokalt selskap selges ut av regionen?

-Vi ville gjerne hatt norske eiere, men dette er kunnskapsarbeidsplasser som det ikke er lett å flytte ut av regionen.

International SOS kommer hit fordi de trenger en norsk partner, tror på oss og slett ikke for å legge oss ned.

Vi ser dette som en god mulighet til å hente kunnskap og erfaring internasjonalt som vi tror vil styrke virksomheten på Haugalandet, sier Storrø og Meling.

Det nye selskapet vil bli landets nest største på HMS-tjenester etter Stamina Helse, og størst på offshore-segmentet.