Altfor mange beslutninger tas på sviktende grunnlag. Psykolog Nils Tore Meland  vil at flere skal oppsøke "Djevelens advokater"

Skrevet .

– Det kan føles helt rett å ta feil, sa offiser og psykolog Nils Tore Meland, da han innledet foredraget «Hvordan ta gode beslutninger» på HNs næringscafe fredag. Melands poeng var at veldig mange av våre beslutninger tas på bakgrunn av mangelfull informasjon. Og da kan selv helt feil beslutninger fortone seg riktige

-Vi hopper altfor lett på konklusjoner basert på ensidig informasjon. Vi skyter altfor ofte fra hofta. Bruk tid før du skyter, for da treffer du som regel mye bedre, sa Meland, som snakket mye om «Lommelykteffekten. »

– Bruker du lommelykt i en mørk skog, ser du bare en begrenset del av skogen. Lar du lykta sveive rundt omkring, får du er bredere perspektiv. Det er dette perspektivet du må skaffe deg når du skal ta beslutninger. Skaff deg bedre oversikt og flere alternativer å velge mellom.

Meland begrunnet sin synspunkter i moderne forskning, der det bl.a.er dokumentert at over halvparten av våre beslutninger er «feil». Han fremhevet sterkt behovet for å hente kritiske motforestillinger til forestående beslutninger.

– Ikke gå i bekreftelsesfella. Det er lett å snakke med folk som du vet er enig med deg. Oppsøk heller  kolleger eller kilder som kan være «Djevelens advokat» og stille kritiske spørsmål til beslutningen du ønsker å ta, sa Meland.

Næringscafeen i Bodegaen var som vanlig godt besøkt og ble «krydret » av utsøkt lasagne fra kjøkkenet på Scandic Maritim…

nærcafe1