Fallende oljepris, investeringskutt og nedbemanning i oljesektoren påvirker framtidstroen.

Skrevet .
– Vestlandsindeks bekrefter at fallende oljepris, investeringskutt og en rekke meldinger om bemanningsreduksjoner i  olje- og gassindustrien har medvirket til at bedriftsledere i vår region er mindre optimistiske, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken vest.
Samtidig ser vi at bedrifter som ikke har virksomhet knyttet opp mot oljesektoren har hatt en stabil utvikling i synet på både nåtid og fremtid gjennom 2014.
Dette bidrar selvfølgelig til å nyansere bildet, men kan samtidig indikere at potensielle smitte-effekter ved noe lavere fart i oljebransjen ennå ikke har materialisert seg. sier hun til  bankens hjemmesider.
Resultatindeksen som måler den økonomiske situasjonen siste tre måneder, viser en nedgang fra 62,2 til 61,6. Forventningsindeksen går ned fra 64,5 til 63,2.
Nedgangen i optimismen er imidlertid mindre enn nedgangen forrige kvartal, og det er store ulikheter mellom virksomheter knyttet til olje- og gassvirksomhet versus virksomheter som ikke har det, skriver banken. 
Selv om optimismen er mindre enn før, synes Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, det er hyggelig å se at den fortsatt er der.
– Jeg tror det er uttrykk for en ukuelig, vestlandsk tro på egen evne til å finne løsninger – og den kan nok komme godt med i årene som kommer.