Næringslivets fellesopprop om E134 følges opp. Nå tar ordførerne langs hovedkorridoren øst/vest et initiativ for å presse fram en skisseplan for strekningen fra Stordalen til flyplassen på Helganes.

Skrevet .

Målet er å få starta arbeidet før sommaren og ha planen ferdig til jul. Gruppa som består av ordførarane i Vindafjord, Etne, Tysvær, Karmøy og Haugesund håper at næringslivet blir med på spleiselaget. I tillegg har det gamle Haugalandrådet noko pengar på bok.

Prisen er førebels ikkje avklart, men lokalavisa Grannar får opplyst at mykje kan gjerast med tilgang på 1-2 millionar kroner.

— Me kan ikkje vente lenger. Det hastar å gjere noko. Per i dag ligg trafikken tett opp til det som kvalifiserar til ein firefeltsveg. Tenk berre på kor mykje trafikken vil auke rundt Aksdal og austover når Rogfast blir ein realitet. Behovet er akutt, seier Haugesunds-ordførar Petter Steen.

— Den raskaste vegen til Austlandet går over Haukeli. Trafikken på europavegen kjem til å bli enorm, spår Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal.

Les meir her:

http://grannar.no/2013/02/no-blir-det-endeleg-trokk/

Les hva næringslivet gjorde i forrige uke:

https://nforeningen.no/krever-satsing-p-e134/149376