41,7 prosent av ordførerne i norske kommuner mener kommunene selv må ha avgjørende innflytelse på hvem de eventuelt skal slås sammen med.

Færre, større og bedre kommuner styrker demokratiet. Det sier Jan Tore Sanner og resten av regjeringen. – Kommer ikke til å skje, sier flertallet av ordførerne i ny undersøkelse.

Skrevet .

– Jeg kan ikke se at man gjennom å slå sammen kommuner vil få et sterkere demokrati.

Det sier ordfører Terje Bremnes Granmo (Ap) i Malvik kommune til NRK.

Og han er ikke alene.

NRK har spurt landets ordførere om de tror større kommuner styrker demokratiet. Av de 212 som har svart, sier mer enn halvparten at de er uenig eller svært uenig i den påstanden.

Legger du på også de som er litt uenige i påstanden, sier altså 61 prosent at de er litt uenig, uenig eller svært uenig i at kommunesammenslåing styrker demokratiet.

Beskjedne 25,7 prosent sier de er enig eller helt enig, mens 11,9 prosent sier de er litt enig.

– Jeg er skeptisk i utgangspunktet til tanken om at sammenslåinger gjør Norge bedre, sier ordfører Kjetil Torp (KrF) i Vegårdshei kommune.

Han peker blant annet på kommunens arbeid med kommuneplan.

– Vi har hatt folkemøter med 360 deltakere i en kommune på 2 000 innbyggere. Den medvirkningen hadde du aldri fått i en kommune på 15- til 20 000 innbyggere, sier Torp.

Ordfører Rune Bolsrud (V) i Hurdal er av en helt annen oppfatning. Han har tro på at en kommunereform vil styrke kommunene.

– Jeg mener en reform vil føre til bedre lokaldemokrati hvis flere av de offentlige oppgavene føres over fra statlig og regionalt nivå til kommunene. Det vil jo også fordre større kommuner, og beslutningen og myndigheten vil ligge nærmere innbyggerne, sier han.

Ordførerne: – Glem tvangsbruk

 

Ordførerne har også fått spørsmål om hvordan en eventuell ny kommunereform skal gjennomføres. Der gir nesten alle uttrykk for at frivillighet er av avgjørende betydning.

  • 41,7 prosent sier kommunene selv må ha avgjørende innflytelse på hvem de eventuelt skal slås sammen med.
  • 25,1 prosent sier kommunene må ha rett til å si nei til sammenslåing.
  • 28 prosent sier kommunesammenslåing skal være basert på lokale initiativ og frivillighet slik man har i dag.

Samtidig sier hele 47,6 prosent av de ordførerne som har svart på NRKs undersøkelse at de ikke ønsker å bli slått sammen med andre kommuner til en ny og større kommune.

34 prosent sier ja til sammenslåing, mens 18,4 prosent svarer at de ikke vet.

Les mer her:

http://www.nrk.no/norge/her-er-sanners-kommune-hodepine-1.11419411