Adm.dir. Johan Rokstad i Østensjø Rederi var glad over at bedriften han leder gikk helt til topps i Næringsforeningens kåring av Årets bedrift 2013. (Foto: Eva Birkeland)

- Dette hadde jeg ikke ventet, sa en noe overrasket Johan Rokstad, da Østensjø-rederiet ble kåret til Årets bedrift på Haugalandskonferansen

Skrevet .

Østensjø var en av fire finalister og adm.dir. Rokstad ble kalt opp på scenen sammen med Kjetil Vikingstad i Geminor, Martha Kold Bakkevig i DeepWell og Arild Frøkedal i Marine Aluminium under fredagens festarrangement.

Fylkesordfører Jann Johnsen sto for tildelingen, og leste opp juryens begrunnelse:

Årets bedrift 2013 har på en imponerende måte vist vilje og evne til å tenke nytt og innovativt innen markedsområder, som bedriften allerede har bred erfaring  fra og kompetanse i.

Bedriften er definitivt ikke en gjenganger i media, men de gangene der er noe å fortelle, er det alltid noe viktig og betydningsfullt  for marked og markedsforståelse.

Bedriften er preget av en nedarvet innovasjonskultur. Den gjennomsyrer hverdagen, der målet er hele tiden, sammen med kunden,  å finne ut hvordan produkter og prosesser kan forbedres. Resultatet av disse prosessene har i flere tilfeller blitt til standard i bransjen.

En sterk tro på lokale krefter både på land og til sjøs er grunnleggende for Årets bedrift, som lar lokalpatriotismen gjenspegle seg i  lokalene bedriften holder til i, og i bidrag til lag og foreninger. Mange av regionens toneangivende virksomheter innen petromaritim virksomhet er startet fra denne ekspansive bedriften.

Den djerve satsingen som bedriften har gjort ved å lansere et helt nytt produkt i verdenssammenheng er viet betydelig oppmerksomhet.  Produktet har vært en stor suksess, og representerer et helt nytt alternativ til de tradisjonelle produktene hva gjelder fleksibilitet og evne til rask forflytning. En ny og forbedret utgave er på beddingen, og både størrelse på produkt og investering er intet annet enn imponerende.

Årets bedrift 2013 er Østensjø Rederi.

Jann Johnsen delte også ut prisen for  Årets bragd 2013, som gikk til FK Haugesund. Daglig leder Asle Skjærstad (bildet) mottok prisen på vegne av klubben. Begrunnelsen var som følger:

skjærstad asle Årets bragd 2013  Foto: Eva Birkeland

Årets bragdpris 2013

Næringsforeningen har i år bestemt seg for å utdele en egen bragdpris til en virksomhet som i særlig grad har satt Haugesund og regionen på kartet og bidratt til å spre gode og positive vibrasjoner  til hele landet.

Den produksjonsmessige del av virksomheten er vel kjent. Men resultatene hadde vært umulige å oppnå , om ikke det var bygget opp en sunn og solid økonomi og et administrativt apparat som er i stand til å håndtere en økonomisk virkelighet,  som de aller fleste konkurrentene finner særdeles utfordrende.

Gjennom strategisk arbeid er det bygget opp et solid nettverk , som sikrer virksomheten forankring, godwill og lojalitet i hele regionen. Også på det mediale området har virksomheten gått nye veier og sikret seg nye kanaler å kommunisere gjennom.

Få, om noen, andre konkurrenter har en så stor andel lokale medarbeidere i staben, og en del av dem blir endog headhuntet til å representere nasjonen på internasjonale bransjearenaer.

Gjennom flere år er stein bygget på stein og fjoråret var virksomhetens beste både hva produksjon og inntjening angår. Det er store forventninger til at også 2014 vil glede både ansatte og region med ytterligere forbedret resultat

Årets bragdpris for utmerket virksomhetsstyring går til FK Haugesund.