Vi bruker mindre tid foran TV-skjermen, mer på Internett og radio, og stadig færre av oss  leser papiraviser, skal vi tro SSBs mediebarometer

Skrevet .

I 2012 leste 55 prosent av befolkningen én eller flere papiraviser en gjennomsnittsdag, mot 63 prosent ett år tidligere Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent.

Økt tid på Internett

Andelen som bruker Internett, har økt mye de seinere åra, men det var ingen økning mellom 2011 og 2012. Begge åra var andelen på 80 prosent. Tiden brukt til Internett har derimot økt, fra 86 minutter i 2011 til 95 minutter ett år etter. Aldri har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på Internett. Økningen gjelder for alle aldersgrupper og begge kjønn.

Mindre TV-titting

Andelen som ser på TV en gjennomsnittsdag, har holdt seg nokså stabil de seinere åra. Fra 2011 til 2012 har andelen imidlertid sunket fra 81 prosent til 77 prosent. Denne nedgangen gjelder først og fremst barn og unge. Også tiden som brukes til TV-seing, har sunket betydelig.

13 prosent hører på DAB-radio

Andelen radiolyttere i løpet av et gjennomsnittsdøgn har økt noe, fra 55 prosent i 2011 til 60 prosent i 2012. Økningen gjelder særlig aldersgruppen 45-66 år. 13 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn.

Les mer her:

http://ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar/2013-04-16