- Alle tenker på seg selv. Det regionale perspektiv er nærmest ikke-eksisterende i kommunereform-debatten, mener HN-direktør Egil Severeide

Skrevet .

Jeg hadde regnet Tysvær som bankers i den regionale kommunereform-utredningen som Haugaland Vekst skal gjennomføre.

Et uventet nei skaper store utfordringer i arbeidet med å se nærmere på kommunestrukturen, og er et nytt eksempel på at det regionale perspektiv er nærmest ikke-eksisterende i debatten.

Enhver er seg selv nærmest.

Det er synd, for det er som region vi må møte de store utfordringene som haugesundregionen står overfor.

Verden forandrer seg. Sør-Vestlandet er en av de store vekstregionene i landet.

Utbygging av infrastruktur gjør at Stavanger og Bergen kommer stadig tettere på oss. Samtidig ligger vi godt an til å bli start/endepunkt for hovedforbindelsen øst-vest.

Snart bor det en million mennesker i denne storregionen. Når Rogfast/Hordfast er på plass, vil det ta under to og en halv time fra Stavanger til Bergen.

Vi ligger midt i smørøyet. Mitt i et stort bo- og arbeidsmarked. Det gjør oss til et knutepunkt på Vestlandet.

Vil vi bli et kraftsenter eller et vegkryss? Det er opp til oss selv. Vi har en unik mulighet til å spille en viktig rolle i utviklingen av Vestlandet.

Om vi benytter muligheten ny infrastruktur gir oss. Hvis ikke, spiser våre store naboer oss til frokost …

Derfor må vi å foreta kloke valg og gjøre noen viktige, strukturelle grep. Vi trenger større og sterkere enheter som har kraft, kvalitet og evne til å se lenger enn sin egen nesetipp.

Vi er ikke så opptatt av hvor grensene skal gå.  Men vi er ganske sikre på at å bevare en struktur med mange små og mellomstore kommuner vil svekke våre muligheter til å handle samlet, effektivt og tale med én stemme. Riv grensene og tenk større, er vårt klare råd.

Det er trist at Tysvær ikke engang vil være med på en reise som i det minste kan se på potensialet en kommunereform kan gi for vår region.