Statnett har inngått avtale om salg av regionalnett til Haugaland Kraft Nett AS.

Skrevet .

Avtalen berører eksisterende stasjoner og ledningsområder i Kvinnherad, Jondal og Sauda. Overdragelsen vil finne sted 1.1.2018vtalen er en del av Statnetts strategi om å eie og utvikle sentralnett, og selge regionalnett til nettselskaper som har kjernekompetanse på drift og utvikling av nett med lavere spenning. Avtalen innebærer en frigjøring av ressurser i Statnett som kan benyttes på drift og utvikling av sentralnettet.

– Vi er meget fornøyd med avtalen som er inngått og som bidrar til en opprydning i ansvarsforhold, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. Statnett har inngått avtale om salg av regionalnett til Haugaland Kraft Nett AS..

– Avtalen passer godt inn i vår strategi om å være en aktiv pådriver for å få rasjonelle strukturendringer, samt å være det ledende nettselskapet i regionen mellom Bokna- og Bømlafjorden, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft.

Når det gjelder utbyggingsprosjektet, vil Statnett jobbe videre med det frem til overdragelsestidspunktet. Haugaland Kraft Nett overtar konsesjonssøknad med underlag og ansvaret for investeringsbeslutning og gjennomføring av prosjektet.