Skrevet .

 

Haugalendingene har ikke akkurat ord på seg for å være oppfarende og lett antennelige. Tvert om; de er kanskje mer kjent for sin tålmodighet, nøkternhet og selvstendighet.

Men tirres de lenge nok, rister det i skrotten.

Jeg håper det tennes et glødende  engasjement når vi ser hva som skjer med flyplassen på Helganes i disse tider.

Den står i fare for å bli nedbygd. Denne lufthavnen som har gitt oss flytilbud til alle hjørner av Europa, og som lokale krefter i stor grad har bygd opp på egen hånd.

Nå går avtalen med Avinor snart ut, og vi står i skrivende stund i fare for å miste store deler av det tilbudet som er bygget opp, og som har gjort Helganes til Vestlandets lavprisflyplass.

Jeg skal ikke dvele ved begrunnelsene, for de er partene selv uenige i.

Men konklusjonen er at mens Østlandet har to store og velfungerende lavprisflyplasser på Rygge og Torp, står Vestlandet i fare for å miste sin eneste.

Det er det ikke rim i.

Derfor må vi vise muskler. Vi må vise vårt luftfartsmyndigheter at vi ikke under noen omstendighet kommer til å akseptere at Helganes bygges ned.

Om Avinor selv ikke kan inngå noen ny avtale av juridiske årsaker, må vi kreve at våre politiske myndigheter gir selskapet det spillerommet som gjør at de kan inngå en levedyktig avtale for Helganes.

Jeg har sagt til våre stortingspolitikere fra Rogaland at om vi aldri har gjort det før, skal næringslivet gå i fakkeltog om flyplassen «ryker».

Så viktig er den for våre bedrifter og vår attraktivitet som region.

«Det er liksom så lett å plukke ting fra Haugalandet», sa en våre stortingspolitikere.

La det vekke engasjementet i oss.

Dette er ærlig patriotisme.