SubseaPartner holder til på Stoltenberg på Risøy og har sikret seg gode kontrakter på kort tid.

De startet på nytt etter nedleggelsen av Fugro Rue på Risøy. Nå har SubseaPartner fått en knallstart og bl.a. inngått langtidskontrakt med Statoil.

Skrevet .

SubseaPartner AS er tildelt en rammeavtale på 4 år med opsjoner på 2X2 år for inshore dykketjenester for Statoil.

Rammeavtalen omfatter dykketjenester (IMR) på ilandføringstunnelen for gass på Kalstø samt dykkerarbeid på kaianlegg Kårstø.

I tillegg kan avtalen benyttes ved undervanns-inspeksjoner og-reparasjoner ved landfall og andre inshore lokasjoner i Norge hvor Statoil er operatør eller er teknisk driftsansvarlig.

SubseaPartner AS sitt operasjonelle team med fartøyet MS Risøy har lang erfaring med inspeksjons -og vedlikeholdsarbeid for Statoil.

– Vår operasjonelle erfaring, ingeniørkompetanse og fokus på HMS tror jeg har hatt stor betydning for tildelingen, sier Bjørn Brunborg.

 

I tillegg skal vi oppgradere MS Risøy for et tosifret milionbeløp i starten av 2015. Dette vil omfatte ny hovedmotor og to hjelpemotorer, propell –og giranlegg, samt helt ny dykkekontroll.

At vi investerer så mye i fartøyet har nok også hatt en positiv betydning for kontraktstildelingen, sier daglig leder Bjørn Brunborg til offshore.no.

Tildelingen fra Statoil kommer kun en liten uke etter at SubseaPartner signerte en kontrakt med Kystverket for oljetømming av MV Krasnoselsk, en russisk tråler som forliste i Hundeidvik i Sykkylven kommune under Dagmar-stormen 26. desember 2011.

-Vi har hatt et fantastisk oppstartsår for selskapet, og de nye kontraktene gir et godt grunnlag for videre vekst for SubseaPartner i Haugesund.