Arthur Buchardt har mye pent å si om Rogaland. Men han advarer mot tendensen til at makt og eierskap flyttes ut av fylket..

Skrevet .

Til Stavanger Aftenblad sier eiendomsinvestoren fra Brummundal at lokale investorer, næringslivsfolk og politikere i Rogaland må være våkne og få øynene opp for understrømmene som endrer regionen. Endringene skjer på eiersiden og på styrerommene.

– Vi ser en utvikling der styrerom og eierskap flyttes ut av regionen. Og hvis både eiere og styremedlemmer kommer utenfra, er det ikke noen grunn til at de blir her. De vurderer ikke sine investeringer ut fra lokalpatriotisme og tilhørighet. De ser på virksomheten ut fra kommersielle synsvinkler.

– Men klyngen i oljeindustrien er vel ikke så lett å flytte på?

– Nei. Men ta din egen avis, Stavanger Aftenblad. Hadde noen for ti år siden sagt at avisen skulle styres fra Schibsted i Akersgata, ville man ikke ha trodd det. Spørsmålet er hvor beslutningene kommer til å bli fattet.

Det må man være seg veldig bevisst. Stavanger og Rogaland trenger noen kritiske «fastleger» som tar næringene og samfunnet på pulsen og ikke bare stiller en overfladisk diagnose. Når beslutningene er tatt på styrerommet om at nå flytter vi ut, da er det for sent.

Buchardt etterlyser først og fremst lokale politikere som har innsikt i og forståelse for hvordan samfunnet fungerer, hva som skaper verdier i samfunnet og holder det oppe.

Høye lønninger, holdninger, kommunikasjon og boligpriser er, ifølge brumunddølen, alle forhold som gjør at investorer utenfra kan synes at det blir litt vel trangt å operere i oljefylket.

– Lokale politikere må veldig raskt legge forholdene til rette, slik at boligprisene i Stavanger-regionen synker. Det er én måte å gjøre det på, og det er å bygge mer boliger. Det kan virke som om det er en holdning her om «at er det så farlig, da? Vi har det så godt her».

Eiendomsinvestoren mener at Rogaland og Stavanger har fått mindre og mindre nærhet til finanskildene.

– Man blir mer og mer en filial i den finansielle verden. Norge er en finansiell utkant, og Stavanger er en utkant i Norge.

Bransjen for næringseiendom i Stavanger-Regionen har et sterkt innslag av lokale eiere, men det finnes noen systematiske unntak.

Det gjelder store hoteller, der Buchardts AB Invest og andre nasjonale selskap, sitter som eiere. Det samme er tilfellet for kjøpesentra, som de siste tiårene er etablert i stor fart både i Rogaland og andre deler av landet.

– Hoteller og kjøpesentre har leietakere som er nasjonale og internasjonale kjeder. Og så har man allianser, slik jeg har med Choice-kjeden. Men sånn blir det i bransje etter bransje, også innenfor kontorbygg, tror jeg.

– Har du flere eiendomsprosjekter på trappene her i regionen?

– Ja.

– Fortell!

– Nei, smiler eiendomsinvestor Arthur Buchardt til Aftenbladet.